Важни промени в България от днес, които засягат хиляди, прочетете това!


Какво се променя в България от днес?

Една от основните промени от 1 септември е въвеждането на правилото, според което всеки работодател с поне 100 служители се задължава да изплаща възнагражденията им само по банков път.

 

Като част от тази промяна от 1 септември бе прието банките да освободят от такси т. нар. платежна сметка за основни операции, ако по нея се получават средства от заплати, пенсии, стипендии или социални плащания.


 

 

За да има ефект от въведеното облекчение, пенсионерите, работещите физически лица и студентите трябва да си открият платежна сметка за основни операции, като преди това са закрили активните си банкови платежни сметки, ако те са повече от една.

 

Също от 1 септември бе прието дивидентите да се плащат само по банков път, когато става въпрос за суми над 1000 лева.

От 1 септември също така основната лихва се повишава. Считано от днес, индикаторът е фиксиран от Българска народна банка на ниво от 3.53%.