US физик смрази света: Земята е пред самоунищожение, остават ни само няколко години!


Скоростта на въртене на Земята се е увеличила, докато ядрото и оста се изместват. Тези промени могат да доведат до самоунищожение на планетата.

 

Това съобщава Earth Save Science Collaborative (ESSC) като се позовава на доктора от Харвардския университет Егон Чолакян, който е специалист по физика на елементарните частици.

Отбелязвайки „значителното увеличение“ в случаите на сеизмични, вулканични, хидроложки, атмосферни, гравитационни и топлинни аномалии, ученият вижда причината за това в екстремното изместване и дестабилизация на земното ядро, както и в хаотичното ускоряване на въртенето на планетата и изместването на оста й.


 

Този сценарий се изостря критично, наблюдават се промени в състава на горните слоеве на атмосферата, пише ученият.

Той също така смята, че океаните на планетата са загубили способността си да функционират „като компенсаторен механизъм за охлаждане“.

„Всичко това показва, че Земята „е на ръба на самоунищожението, а на човечеството му остават само няколко години, за да предотврати тази предстояща катастрофа“, предупреждава физикът.

„Има спешна нужда от създаване на единен международен научен център на най-добрите учени в света, които да работят за решаването на този проблем“, настоява още той.